Chính sách đổi trả

Bước 1: Kiểm tra điều kiện đổi hàng
Sản phẩm đủ điều kiện đổi trả là sản phẩm thỏa mãn các điều kiện sau và không thuộc danh sách sản phẩm không được đổi trả.


Điều kiện:
- Sản phẩm đổi trả trong vòng 24h (xác nhận dấu bưu điện hoặc của nhà vận chuyển) kể từ ngày nhận hàng.
- Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên đầy đủ phụ kiện.
- Sản phẩm còn trong bao bì có dán mã sản phẩm.
- Sản phẩm bị giao sai, thiếu phụ kiện, thiếu hàng.
- Sản phẩm bị vỡ hỏng trong quá trình vận chuyển tới khách hàng.
- Sản phẩm lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
- Sản phẩm chuyển nhầm hàng mà khách hàng đặt.
- Hàng đổi lại phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng sản phẩm cần đổi. Trong trường hợp chuyển sai sản phẩm, PQ sẽ giao lại hàng miễn phí.
- Mỗi sản phẩm chỉ có thể đổi trả hàng 1 lần
Sản phẩm không được đổi trả bao gồm:
- Các sản phẩm trong chương trình giảm giá, khuyến mãi mà không áp dụng chính sách đổi trả hàng.
 

Bước 2: Hình thức đổi hàng

Để kiểm tra điều kiện sản phẩm và điều kiện đổi để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các điều kiện này.

 

Bước 3: Các chi phí liên quan đến việc đổi hàng


Một số khoản phí bạn cần chịu khi đổi hàng như sau:
- Chi phí chuyển hàng qua đường bưu điện: Nếu bạn không trực tiếp mang sản phẩm tới đổi tại văn phòng của , bạn sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc chuyển sản phẩm đó tới 
- Trường hợp bạn gửi sản phẩm không đạt điều kiện đổi trả hàng  bạn sẽ phải chịu chi phí để chúng tôi gửi trả lại sản phẩm.
 

Bước 4: Đóng gói gửi sản phẩm về cho 
Bạn vui lòng đóng gói sản phẩm hoàn trả và chứng từ khi nhận hàng (hóa đơn GTGT (nếu có)) gửi  trực tiếp tại văn phòng của  TP. HCM.
Chính sách đổi hàng này có thể thay đổi mà không cần báo trước do các điều kiện về tiêu chuẩn hàng hóa.