Thuốc Thử Sulphat HANNA HI93751-01 (100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,934,460₫

Mô tả

Đóng gói: Gói bột

Số lượng: 100 gói

Phương pháp:

Sulfate được kết tủa với các tinh thể bari clorua trong thuốc thử

 Thuốc Thử Sulphat HANNA HI93751-01 (100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/