Thuốc Thử Silica Thang Thấp HANNA HI93705-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,187,504₫

Mô tả

Số Lần : 100 lần

HI93705-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp Heteropoly xanh D859 phản ứng với silica tạo màu xanh dương trong mẫu. Đơn giản đầu tiên thêm 6 giọt từ chai thuốc thử HI93705A vào mẫu sau đó thêm hai gói bột, phản ứng sẽ diễn ra và máy đo quang để bàn hoặc máy đo cầm tay của Hanna tương thích sẽ xác định nồng độ từ màu sắc. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm). Thuốc thử này dùng cho mẫu đo có nồng độ silica từ 0.00 đến 2.00 mg/L.

 Thuốc Thử Silica Thang Thấp HANNA HI93705-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/