Thuốc thử Silica Hach 2429600 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

5,071,176₫

Mô tả

Để xác định Silica dải cao bằng phương pháp Silicomolybdate.

Phương pháp Hach 8185.

Phạm vi: 1 - 100 mg / L SiO2.

Kích thước mẫu: 10 mL

Túi: 100 gói bột

 Thuốc thử Silica Hach 2429600 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/