Thuốc Thử Sắt Thang Thấp HANNA HI93746-01 (0.00-1.60 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,313,828₫

Mô tả

Thông số
Đóng gói: gói
Số lượng: 50 lần
Phương pháp: TPTZ

   HI93746-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp TPTZ. Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa sắt sẽ đổi màu tím; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm). Thuốc thử dùng cho mẫu chứa 0.00 đến 1.60 mg/L sắt.

 

 Thuốc Thử Sắt Thang Thấp HANNA HI93746-01 (0.00-1.60 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/