Thuốc thử sắt II & III HANNA HI96777-01 (100 lần đo) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,179,288₫

Mô tả

HI96777-01 là thuốc thử để xác định nồng độ sắt II & III trong nước

Số lần đo: 100 lần đo

Sử dụng cùng với máy đo:

+ HI83300-02

+ HI83305-02

+ HI83399-02

 Thuốc thử sắt II & III HANNA HI96777-01 (100 lần đo) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/