Thuốc thử Photphat HACH 2106069 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,066,724₫

Mô tả

Để xác định phospho bằng phương pháp axit ascorbic PhosVer® 3.

USEPA chấp nhận báo cáo phân tích nước thải bằng cách sử dụng Phương pháp Hach 8048, Phốt pho, Phản ứng.

Cỡ mẫu: 10 mL.

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc thử Photphat HACH 2106069 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/