Thuốc thử nitrate HACH 21061-69 (Pack of 100) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,741,904₫

Mô tả

Để xác định nitrat dải cao và dải thấp bằng phương pháp giảm nitraVer® 5 cadmium. Hach phương pháp 8039 và 8171

Phạm vi: 0,1 đến 10,0 hoặc 0,3 đến 30,0 mg / L là nitrate-N.

Kích thước mẫu: 10 mL

Túi: 100 gói

 Thuốc thử nitrate HACH 21061-69 (Pack of 100) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/