Thuốc thử Nitrat HACH 2106169 (10 mL, pk/100) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,741,904₫

Mô tả

Gối bột thuốc thử NitraVer® 5 Nitrat

Dùng để xác định MR và HR nitrat bằng phương pháp khử cadimi NitraVer® 5

0,1 đến 10,0 hoặc 0,3 đến 30,0 mg / L dưới dạng nitrat-N. Cỡ mẫu: 10 mL

Gói 100 Gối bột

Nhiệt độ bảo quản: 10 – 25 °C.

 Thuốc thử Nitrat HACH 2106169 (10 mL, pk/100) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/