Thuốc thử Kali Hanna HI93750-03 (300 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

15,680,016₫

Mô tả

Đóng gói: Chai nhỏ giọt và gói

Số lượng: 300 lần

Phương pháp: Phương pháp tetraphenylborate. Phản ứng giữa kali và thuốc thử làm mẫu bị đục.

 Thuốc thử Kali Hanna HI93750-03 (300 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/