Thuốc thử Kali HANNA HI93750-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

5,256,504₫

Mô tả

Đóng gói: Chai nhỏ giọt và gói

Số lượng: 100 lần

Phương pháp

Phương pháp tetraphenylborate. Phản ứng giữa kali và thuốc thử làm mẫu bị đục.

 

 Thuốc thử Kali HANNA HI93750-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/