Thuốc Thử Đồng, 100 lần HANNA HI95747-01 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

5,256,504₫

Mô tả

Đóng gói: gói

Số lượng: 100 lần

Phương pháp: bicinchoninate của USEPA.

 HI95747-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp bicinchoninate của USEPA.

Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa đồng sẽ đổi màu; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm) hoặc μg/L (ppb) tùy theo máy. 

 

 Thuốc Thử Đồng, 100 lần HANNA HI95747-01 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/