Thuốc thử đo Độ cứng tổng 3 thang, 100 lần HANNA HI93735-0 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

5,003,460₫

Mô tả

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần

 Thuốc thử đo Độ cứng tổng 3 thang, 100 lần HANNA HI93735-0 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/