Thuốc thử độ cứng tổng thang thấp HANNA HI735-25 (Dùng cho HI735; 25 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

885,456₫

Mô tả

Thang đo độ cứng tổng: 0 đến 350 mg/L (ppm) CaCO3

Bước sóng: @470nm

Quy cách: Hộp giấy chứa 2 chai HI735A-0 (115 mL/chai), 1 chai HI735B-0 (6 mL), 25 gói bột HI735C-0, 1 chai HI735IND-0 (16 mL)

Số lần đo: 25 lần

Phương pháp đo: EPA 130.1

 Thuốc thử độ cứng tổng thang thấp HANNA HI735-25 (Dùng cho HI735; 25 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/