Thuốc thử Độ cứng tổng thang cao HANNA HI93735-02, 100 mẫu DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,807,740₫

Mô tả

độ cứng tổng:  từ 400 đến 700 mg/L

Dạng: chai

Số lượng: 100 lần

 Thuốc thử Độ cứng tổng thang cao HANNA HI93735-02, 100 mẫu DEEP52 https://yeuhangduc.vn/