Thuốc Thử Đo Brôm HANNA HI93716-01 (0.00-10.00 mg/L, 100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,093,752₫

Mô tả

Thông số
Đóng gói: Gói
Số lượng: 100 lần
Phương pháp: DPD

   HI93716 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp DPD. Thuốc thử khi thêm vào mẫu có chứa brôm sẽ đổi thành màu hồng; nồng độ càng cao, màu càng đậm. Cường độ màu được xác định bởi một quang kế tương thích và nồng độ sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm) brôm. Thuốc thử này dùng cho mẫu đo chứa brôm từ 0.00 đến 10.00 mg/L.

 Thuốc Thử Đo Brôm HANNA HI93716-01 (0.00-10.00 mg/L, 100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/