Thuốc thử COD thang cao HANNA HI93754C-25 (0 -15000 mg/L O₂) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,083,356₫

Mô tả

Thang đo:0 to 15000 mg/L O₂
Độ phân giải:10 mg/L
Độ chính xác:±150 mg/L ±10% giá trị
Màu nhãn ống:Xanh Lá
Đóng gói:Ống
Số lượng:    25
Phương pháp: dichromate EPA
 Thuốc thử COD thang cao HANNA HI93754C-25 (0 -15000 mg/L O₂) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/