Thuốc thử Cloride HANNA HI93753-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

3,448,368₫

Mô tả

Thuốc Thử Cloride Cho máy đo HI96753
Giải đo: 0.0 - 20.0 ppm
Dạng: chai
Số lượng: 100 thử
 Thuốc thử Cloride HANNA HI93753-01 (100 lần) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/