Thuốc Thử Cloride Hanna HI753-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,052,964₫

Mô tả

Thuốc Thử Cloride Cho máy đo HI753

Dải đo: 0.0 - 20.0 ppm

Đóng gói: dạng chai

Số lượng: 25 lần thử

 Thuốc Thử Cloride Hanna HI753-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/