Thuốc thử Clo tổng HANNA HI93711-01 (100 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,093,752₫

Mô tả

Dạng: gói
Số lượng: 100
Phương pháp: Phản ứng giữa nitrit và thuốc thử gây ra mẫu màu hồng
 Thuốc thử Clo tổng HANNA HI93711-01 (100 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/