Thuốc Thử Cho Checker Đo Photphat HANNA HI774-25 (25 test) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

379,368₫

Mô tả

Hộp gồm:

- 25 gói bột HI774-0

Số lần đo: 25 lần đo

Dùng cho máy đo

HANNA

- HI774

- HI83300

- HI83303

- HI83399

 Thuốc Thử Cho Checker Đo Photphat HANNA HI774-25 (25 test) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/