Thuốc Thử Cho Checker Clo Tổng ULR, 25 Lần Đo HANNA HI761-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

379,368₫

Mô tả

THUỐC THỬ DÙNG CHO MÁY HI761

- Thuốc thử dạng bột

- 1 gói sử dụng cho 1 lần đo.

 

 Thuốc Thử Cho Checker Clo Tổng ULR, 25 Lần Đo HANNA HI761-25 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/