Thuốc thử chlorine tự do HACH 2105569 (10 mL, 100 túi/gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,136,520₫

Mô tả

Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD Free Chlorine. Báo cáo phân tích nước uống bằng phương pháp Hach Method 8021 bởi USEPA.

Dải đo: 0,02 - 2,00 mg / L Cl₂.

Cỡ mẫu: 10 mL.

Túi 100 gói bột.

 Thuốc thử chlorine tự do HACH 2105569 (10 mL, 100 túi/gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/