Thuốc thử Chlorine EXTECH CL203 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

771,804₫

Mô tả

- Gồm 10 vỉ (mỗi vỉ 10 viên)

- Mỗi lần kiểm tra  1 viên - 1 hộp cho 100 lần kiểm tra

- Thời hạn sử dụng lâu dài

 Thuốc thử Chlorine EXTECH CL203 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/