Thuốc Thử Bạc HANNA HI93737-01 (0.000-1.000 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

7,399,260₫

Mô tả

Thông số
Đóng gói: Chai nhỏ giọt và gói bột
Số lượng: 50 lần
Phương pháp: 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN)

   HI93737-01 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Thuốc thử dựa theo phương pháp 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) phản ứng với bạc tạo màu cam trong mẫu. Kết quả sẽ được hiển thị theo đơn vị mg/L (ppm). Thuốc thử này dùng cho mẫu đo chứa bạc từ 0.000 đến 1.000 mg/L (ppm)

 

 Thuốc Thử Bạc HANNA HI93737-01 (0.000-1.000 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/