Thuốc kiểm tra sắt tổng HACH 2105769 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,374,516₫

Mô tả

Để xác định sắt bằng phương pháp 1.10 phenanthroline. USEPA đã phê duyệt phương pháp để báo cáo phân tích nước thải bằng cách sử dụng Hach Phương pháp 8008.

Dải đo: 0.02 đến 3.00 mg / L.

Kích thước mẫu: 10 mL

 Thuốc kiểm tra sắt tổng HACH 2105769 (10 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/