Thuốc kiểm tra clo tự do Hach 1407799 (5 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,087,416₫

Mô tả

Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD. 

Dải đo: lên đến 3.5 mg/L Cl₂.

Cỡ mẫu: 5 mL.

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc kiểm tra clo tự do Hach 1407799 (5 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/