Thuốc kiểm tra clo tự do HACH 1407099 (25 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,357,884₫

Mô tả

Để xác định clo tự do bằng phương pháp DPD. USEPA chấp nhận báo cáo phân tích nước uống bằng phương pháp Hach 8021.

Dải đo: LR: lên đến 2.00 mg/L; MR: 0.05-4.00 mg/L; HR: 0.1-10.0 mg/L. 

Cỡ mẫu: LR: 25 mL; MR: 10 mL; HR: 5 mL. 

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc kiểm tra clo tự do HACH 1407099 (25 mL, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/