Thuốc kiểm tra clo tổng Hach 1407699 (5ml, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,155,528₫

Mô tả

Để xác định clo tổng bằng phương pháp DPD. 

Dải đo: lên đến 3.5 mg/L Cl₂.

Cỡ mẫu: 5 mL.

Túi: 100 gói bột.

 Thuốc kiểm tra clo tổng Hach 1407699 (5ml, 100 gói) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/