Que đo và miếng bọt biển tiêu chuẩn ELCOMETER 270 (175mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,573,357₫

Mô tả

Chiều dài: 175mm (6.9”)

Dùng cho Máy dò lỗ hổng lớp sơn ELCOMETER 270

 Que đo và miếng bọt biển tiêu chuẩn ELCOMETER 270 (175mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/