Nước khử Ion HANNA HI70436 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

930,204₫

Mô tả

Chai nhựa 3.75 Lít 

Dùng để tráng rửa các điện cực hoặc dụng cụ đo.

Dùng để pha loãng mẫu khi cần thiết.

 Nước khử Ion HANNA HI70436 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/