Miếng thử độ muối ELCOMETER 135C DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

5,349,416₫

Mô tả

Elcometer 135C Bresle Test Patch (hộp 25 chiếc)

Khu vực thử nghiệm : 1250mm², 12,5cm² (1,93 inch vuông)

Khối lượng mẫu: 2,6ml ± 0,6ml

Thời gian mẫu: 2 phút

Kích thước lấy mẫu: 110mm (4,3 ")

Kích thước: 50 x 50mm (1,97 x 1,97 ")

 Miếng thử độ muối ELCOMETER 135C DEEP52 https://yeuhangduc.vn/