Máy đo độ dày lớp phủ EXTECH CG304 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

8,226,504₫

Mô tả

Thang đo:
    Vật liện từ tính: 0-2000μm /0-78.7mils
    Vật liệu không từ tính: 0-2000μm/0 - 78.7mils
Độ chính xác:
        Vật liện từ tính: ±(2%+2μm)
        Vật liệu không từ tính: ±3.5% (1000 to 2000μm)
Độ phân giải:
        Vật liện từ tính: 0.1μm (0.01mils)
        Vật liệu không từ tính:0.1μm (0.01mils)
Bán kính độ cong tối thiểu:
        Vật liện từ tính:  1.5mm (59.06mils)
        Vật liệu không từ tính: 3mm (118.1mils)
Đường kính tối thiểu:
        Vật liện từ tính: 7mm (275.6mils)
        Vật liệu không từ tính: 5mm (196.9mils)
Độ dày tối thiểu:       
        Vật liện từ tính: 0.5mm (19.69mils)
        Vật liệu không từ tính:  0.3mm (11.81mils)
Kích thước: 4.7 x 2.4 x 1.25” (120 x 62 x 32mm)
Trọng lượng:6.17oz (175g)
Phụ kiện : Pin AAA, phần mềm, Hộp cứng, Miếng chuẩn từ tính, không từ tính, các tấm chuẩn.
 Máy đo độ dày lớp phủ EXTECH CG304 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/