Máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER YKIT-DIGITAL-T DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

121,470,921₫

Mô tả

Cung cấp bao gồm:

- Máy đo độ nhám Elcometer 224 Model T, 0 - 500µm (0 - 20mils)

- Máy đo nhiệt độ điểm sương Elcometer 319 với đầu đo từ tính

- Máy đo độ dày lớp phủ từ tính Elcometer 456 Model T 0- 1500µm (0 – 60mils)

- Phần mềm ElcoMaster™ 2.0 và cáp USB

 Máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER YKIT-DIGITAL-T DEEP52 https://yeuhangduc.vn/