Máy đo độ bám dính ELCOMETER 1542 (6x1mm; 0-60μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

29,693,021₫

Mô tả

Bộ máy đo độ bám dính đầy đủ - Băng dính theo chuẩn ASTM

Loại lưỡi cắt: 6 x 1mm

Độ dày lớp phủ: 0 - 60μm; 0 - 2.4mils

Cung cấp bao gồm: 1 x Elcometer 1542, thiết bị điều chỉnh góc lưỡi cắt, cờ lê lục giác, hộp vận chuyển & hướng dẫn sử dụng, chổi quét, kính lúp (x8), băng dính theo chuẩn ASTM

Gồm chứng chỉ hiệu chuẩn

 Máy đo độ bám dính ELCOMETER 1542 (6x1mm; 0-60μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/