Máy đo độ bám dính ELCOMETER 1542 (6x1mm; 0-60μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

22,166,001₫

Mô tả

Bộ đo độ bám dính cơ bản

Loại lưỡi cắt: 6 x 1mm

Độ dày lớp phủ: 0 - 60μm; 0 - 2.4mils

Cung cấp bao gồm: 1 x Elcometer 1542, thiết bị điều chỉnh góc lưỡi cắt, cờ lê lục giác, hộp vận chuyển & hướng dẫn sử dụng

Gồm chứng chỉ hiệu chuẩn

 Máy đo độ bám dính ELCOMETER 1542 (6x1mm; 0-60μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/