Lưỡi cắt ELCOMETER T99913700-5 (6 x 3mm; dùng cho F10713348-6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/