Lưỡi cắt ELCOMETER T99913700-2 (11 x 1mm; dùng cho F10713348-6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/