Hóa chất SIRT2 Inhibitor, Inactive Control, AGK7 Merck 566326-5MG (C₂₃H₁₃Cl₂N₃O₂, ống nhựa 5mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,561,468₫

Mô tả

CAS #: 304896-21-7

Hill Formula: C₂₃H₁₃Cl₂N₃O₂

 Hóa chất SIRT2 Inhibitor, Inactive Control, AGK7 Merck 566326-5MG (C₂₃H₁₃Cl₂N₃O₂, ống nhựa 5mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/