Hóa chất β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic Merck 565758-1MG (C₉₁H₁₂₉N₂₅O₂₅S, ống nhựa 1 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,339,460₫

Mô tả

Hill Formula: C₉₁H₁₂₉N₂₅O₂₅S

Molecular weight: 2,005.2 g/mol

 Hóa chất β-Secretase Substrate IV, Fluorogenic Merck 565758-1MG (C₉₁H₁₂₉N₂₅O₂₅S, ống nhựa 1 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/