Hóa chất Papanicolaou's solution 1a Harris' hematoxylin dùng cho tế bào học Merck 1092532500 (Chai nhựa 2.5l) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,339,460₫

Mô tả

Suitability for microscopy (Vaginal smear): passes test

Nuclei: blue to dark violet

Cyanophilic Cytoplasm (basophilic): blue-green

Eosinophilic Cytoplasm (acidophilic): pink

 Hóa chất Papanicolaou's solution 1a Harris' hematoxylin dùng cho tế bào học Merck 1092532500 (Chai nhựa 2.5l) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/