Hóa chất MMP-2/MMP-3 Inhibitor III Merck 444284-5MG (C₁₇H₁₈BrNO₄S, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,561,468₫

Mô tả

CAS number: 199850-67-4

ATP Competitive: N

Form: Off-white solid

Hill Formula: C₁₇H₁₈BrNO₄S

 Hóa chất MMP-2/MMP-3 Inhibitor III Merck 444284-5MG (C₁₇H₁₈BrNO₄S, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/