Hóa chất Membrane Traffic Inhibitor, A5 Merck 444805-10MG (C₁₇H₂₄N₂O • HCl, ống nhựa 10 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,561,468₫

Mô tả

Form: Pale yellow solid

Hill Formula: C₁₇H₂₄N₂O • HCl

Hygroscopic: Hygroscopic

 Hóa chất Membrane Traffic Inhibitor, A5 Merck 444805-10MG (C₁₇H₂₄N₂O • HCl, ống nhựa 10 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/