Hóa chất L-Lysine, Hydrochloride Merck 4400-1KG (C₆H₁₄N₂O₂ · HCl, chai thủy tinh 1 kg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,314,793₫

Mô tả

CAS number: 657-27-2

Form: White solid

Hill Formula: C₆H₁₄N₂O₂ · HCl

 Hóa chất L-Lysine, Hydrochloride Merck 4400-1KG (C₆H₁₄N₂O₂ · HCl, chai thủy tinh 1 kg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/