Hóa chất Granzyme B Substrate I, Colorimetric Merck 368057-5MG (C₂₇H₃₈N₆O₁₂, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,339,460₫

Mô tả

ATP Competitive: N

Form: White lyophilized solid

Hill Formula: C₂₇H₃₈N₆O₁₂

 Hóa chất Granzyme B Substrate I, Colorimetric Merck 368057-5MG (C₂₇H₃₈N₆O₁₂, ống nhựa 5 mg) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/