Hóa chất 2-Thiazoline-2-thiol để tổng hợp Merck 8211110500 (C₃H₅NS₂; Chai nhựa 500 g) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

11,403,975₫

Mô tả

CAS number: 96-53-7

EC number: 202-512-1

Hill Formula: C₃H₅NS₂

Molar Mass: 119.21 g/mol

Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)

Identity (IR): passes test

 Hóa chất 2-Thiazoline-2-thiol để tổng hợp Merck 8211110500 (C₃H₅NS₂; Chai nhựa 500 g) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/