Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3560 (60mm, 30-60-90-120µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

21,239,361₫

Mô tả

Độ dày: 30, 60, 90, 120 μm

Độ rộng: 60 mm

Tổng độ rộng: 90mm (3.5”)

 Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3560 (60mm, 30-60-90-120µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/