Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3560 (2", 2-4-6-8mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

21,239,361₫

Mô tả

Độ dày: 2, 4, 6, 8 mils

Độ rộng: 2 inches

Tổng độ rộng: 90mm (3.5”)

 Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3560 (2