Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3508 (50, 100, 150, 200μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

36,316,566₫

Mô tả

Khoang trống: 50, 100, 150, 200μm

Độ rộng: 2 x 50mm

Gồm giấy hiệu chuẩn

 Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3508 (50, 100, 150, 200μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/