Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3508 (2, 4, 6, 8mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

36,316,566₫

Mô tả

Khoang trống: 2, 4, 6, 8mils

Độ rộng: 2 x 2 inches

Gồm giấy hiệu chuẩn

 Dưỡng tạo màng sơn với 4 lỗ ELCOMETER 3508 (2, 4, 6, 8mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/